Whatsapp ile İletişim WHATSAPP 534 279 53 83

Check-UP Anketleri

Turquality Quick Check-UP Anketi

Aşağıdaki sorular işletmenizin Turquality sürecine hazırlık derecesini tespit etmek için hazırlanmış olup işletmenizin mevcut durumunu ortaya koymaya yöneliktir. İşletmenizle ilgili bilgilerin 3. şahıslarla/kurumlarla paylaşılmayacağını taahhüt eder, bu bağlamda en rasyonel bilgileri vererek anketi doldurmanızı rica ederiz.

İşletmenin 5 yıllık yazılı stratejik planı vardır.

Düzenli olarak SWOT analizi yapılmaktadır.

Yıllık bütçe ve kontrol raporları hazırlanmaktadır.

Kurumsal performans sistemi uygulanmaktadır.

Yeni pazarlara giriş stratejisi hazırlanmaktadır.

Stratejik hedefler birimlere dağıtılmıştır.

Her bir departmanın iş planları mevcuttur.

Markamızın/markalarınızın yurtdışı tescilleri yapılmıştır.

Marka konumlandırması yapılmaktadır.

Son 3 yılda markaya ilişkin araştırmalar yapılmıştır.

Marka iletişim planları yapılmaktadır.

Marka stratejisi hazırlanmaktadır ve kurum stratejisi ile bağlantılıdır.

Ürün tasarım - geliştirme ve Ar-Ge ekibimiz mevcuttur.

Ürün tasarım ve geliştirme stratejilerimiz tepsit edilmiş ve kurum stratejisini desteklemektedir.

Sektörde farklılık yaratan ve benzeri olmayan ürünler geliştirilmektedir.

Ürün tasarımı, geliştirme ve ürün portföy yönetimi sürecine lişkin tüm prosedürler mevcuttur.

Hedef müşterilerimizin yeni ürünlere olan talepleri araştırılmaktadır.

Mevcut ve hedef pazar araştırması yapılmaktadır.

Satış bölümünün dışında pazarlama departmanımız vardır.

Müşteri memnuniyeti araştırmaları yapılmaktadır.

Siparişler tam zamanında karşılanmaktadır.

Tüketici segmentasyonu yapılmaktadır.

Hedef ve mevcut pazarlarımızın detaylı analizleri yapılmaktadır.

Mevcut ve potansiyel müşteri analizi yapılmaktadır.

Ürünlerle ilgili pazarlama planları yapılmaktadır

Hedef ve mevcut pazarlar bazında rakip analizleri yapılmaktadır.

Hedef ve mevcut pazarlar bazında, ürün ve dağıtım kanalları analizleri apılmaktadır.

Anahtar müşteri performans raporu hazırlanmaktadır.

Mamul maliyeti dikkate alınarak fiyatlandırma yapılmaktadır.

Ana tedarikcilerle stratejik planlama konusunda çalışma yapılıyor.

Ürün bazında maliyet raporları hazırlanmaktadır.

Üretim operasyonlarına ilişkin standart süreler hesaplanmış ve listelenmiştir.

Üretim planı yapılmaktadır.

Malzeme ve ihtiyaç planlaması üretime göre yapılmaktadır.

Sürekli stok takibi yapılmaktadır.

Talep planlama prosedürü vardır ve uygulanmaktadır.

Tedarik Zinciri Performansı (planlama, üretim, satış, lojistik, ağıtım, depo, stok) ölçülmektedir.

Firmada MRP, ERP gibi yazılım kullanılmaktadır.

Tedarikçi performansları sürekli izlenmektedir.

İstatistiksel proses kontrolü yapılmaktadır.

İşletmede detaylı ve güncel organizasyon şeması bulunmaktadır.

Çalışanlarımıza kariyer yönetimi yapılmaktadır.

Çalışanların görev tanımları vardır.

İnsan Kaynakları stratejimiz belirlenmiştir.

Çalışanların performansı düzenli olarak ölçülmekte ve raporlanmaktadır.

İnsan Kaynakları akışı ve prosedürleri vardır.

Bilgi işlem stratejileri belirlenmiştir.

İşletme süreçleri bilgisayar ortamında güncel olarak kontrol edilebilmektedir.

Bilgi işlem yedekleme prosedürü mevcuttur ve uygulanmaktadır.

Proforma (Tahmini) Gelir Tablosu ve Bilanço hazırlanmaktadır.

Aylık Gelir Tablosu ve Bilanço Analizleri yapılmaktadır.

İşletmenizin kaldıracı (Toplam Borç/Toplam Aktifler)

Gelir ve giderlere ait varsayımlar ve bütçeler yapılmaktadır.

Aylık, haftalık nakit akım tabloları oluşturulmaktadır.

Kar planlaması yapılmaktadır.

Şirketin Başabaş Noktası çıkarılmaktadır.

Bir yatırım kararı öncesinde detaylı fizibilite çalışması yapılmaktadır.

Müşteri ve ürün karlılığı gibi karlılık oranları kontrol edilmektedir.

Her departman yöneticisi departmanı ile ilgili gider bütçesini kendisi yapmaktadır.

İç denetim raporları hazırlanmaktadır.

Genel Müdür ve üst düzey yöneticilerin performansı belirlenmektedir.

Bağımsız dış denetim raporu vardır.

Şirkette ISO 9001: 2008 Kalite Standartları Belgesi vardır.

Aile veya Şirket Anayasası yazılı vardır ve uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu seçim ve hizmet prosedürü vardır ve uygulanmaktadır.

Marka performansı ile ilgili rapor hazırlanmaktadır.

Markalı içpiyasa satış artış oranı

2 milyon Dolar ve üzeri satış yaptığımız ülke sayısı

Markalı yurtdışı satış artış oranı