Whatsapp ile İletişim WHATSAPP 534 279 53 83

Check-UP Anketleri

İnsan Kaynakları Anketi

Aşağıdaki sorular işletmenizin Turquality sürecine hazırlık derecesini tespit etmek için hazırlanmış olup işletmenizin mevcut durumunu ortaya koymaya yöneliktir. İşletmenizle ilgili bilgilerin 3. şahıslarla/kurumlarla paylaşılmayacağını taahhüt eder, bu bağlamda en rasyonel bilgileri vererek anketi doldurmanızı rica ederiz.

İnsan Kaynakları yönetiminden sorumlu bir bölümünüz vardır

Kurumun yazılı olarak belirlenmiş bir İK stratejisi bulunmaktadır

Tüm Kurumu içeren detaylı bir organizasyon şeması bulunmaktadır

Çalışanların ayrıntılı görev tanımları yazılı olarak vardır

Kurumunuzdaki personelin yetkinlikleriyle mevcut iş tanımları uyumludur

İşe alma kriterlerimiz mevcuttur

Kurumunuzda işe yerleştirmeler ve iş analizleri, iş tanımları doğrultusunda yapılmaktadır

Kurumumuzda aramıza yeni katılan çalışanlarınıza yönelik yazılı bir oryantasyon programımız mevcuttur

Eğitim ihtiyaçlarımız yıllık olarak belirlenmektedir

Eğitim ve geliştirme çalışmalarımız mevcuttur

Kurumumuzda iş gücü analizleri dönemsel olarak yapılmaktadır

Kurumumuzda iş gücü planlaması yapılmaktadır

Norm Kadro çalışmamız mevcuttur

Kurumumuzda stratejik olarak belirlenmiş bir performans sistemi bulunmaktadır

Çalışanlarımızın başarmakla yükümlü oldukları performans kriterleri belirlenmişdir

Üstün performans gösteren çalışanlarımız için motive edici düzenlemeler mevcuttur

Performans değerleme sonuçlarımız yazılı olarak belgelenmektedir

Çalışanlarımızın verimliliği ölçülmektedir

Yıllık eğitim bütçemiz vardır

Ücretlendirme sistemimiz vardır

Belirli bir ücret skalamız vardır

Kariyer planlama sistemimiz vardır

Mavi yaka personel devir hızı (yılda ayrılan personel sayısı, ortalama mevcut personel) hesaplanır

Beyaz yaka personel devir hızı (yılda ayrılan personel sayısı, ortalama mevcut personel) hesaplanır

Kurumumuzda İK alanında bir yazılımdan faydalanılmaktadır

Kullanılan yazılım firmamızın ihtiyaçlarını karşılamaktadır

Çalışanlarımızın bireysel önerileri değerlendirilir

Yıllık çalışan memnuniyet anketimiz yapılmaktadır

Takdir etme, onurlandırma gibi uygulamalarımız mevcuttur

Üretimde çalışan personele yönelik periyodik iş başı eğitimleri verilir

Firmanın çalışma düzeninizi sağlayacak bir iç yönetmeliğimiz vardır

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili şirket kurallarının belirtildiği yazılı bir dökümanımız vardır

Sağlık riski bulunan görevlerde yer alan personelin periyodik tıbbi kontrolleri yapılmaktadır

Yazılı organizasyon temel prensipleri vardır

Yazılı ana gaye ve temel politikakarımız vardır

Yetki sınırları tablolarımız vardır

Onur ve Disiplin kurulu raporlarımız vardır

İnsan kaynakları Komitemiz vardır

Kurumunuzdaki ücret giderlerinin, işletme giderlerinin ne kadarını oluşturduğu dönemsel olarak ölçülmektedir

Çalışanlarımıza Yetkinlik Analizleri yapılmaktadır

Yedek Havuzu sistemimiz vardır