Whatsapp ile İletişim WHATSAPP 534 279 53 83

Check-UP Anketleri

Bütçe Anketi

Aşağıdaki sorular işletmenizin Bütçe Planlama Departmanı uygulamalarını tespit etmek için hazırlanmış olup işletmenizin mevcut durumunu ortaya koymaya yöneliktir. İşletmenizle ilgili bilgilerin 3. şahıslarla/kurumlarla paylaşılmayacağını taahhüt eder, bu bağlamda en rasyonel bilgileri vererek anketi doldurmanızı rica ederiz.

Bütçe Komitesi Prosedürümüz vardır

Bütçe – Planlama Yönetmeliğimiz vardır

Bütçe Yöneticisi Görev Tanımımız vardır

Gider Merkezlerinin Tespiti ve Ayrıştırılması yapılmaktadır

Temel Senaryo Analizimiz vardır

Özel Senaryo Analizimiz vardır

Aylık bütçe toplantımız yapılmaktadır

Ürün Grubu ve Bölge bazında satış bütçesi hazırlanmaktadır

Satış kanalı bazında satış bütçesi hazırlanmaktadır

Üretim Bütçesi hazırlanmaktadır

Ürün grubu bazında kapasite raporu hazırlanmaktadır

Kullanım bütçesi hazırlanmaktadır

Satınalma Bütçesi hazırlanmaktadır

Gider Bütçesi hazırlanmaktadır

Stok Bütçesi hazırlanmaktadır

Ürün grubu bazında dönem sonu stok politikamız vardır

Ham madde dış stok politikamız vardır

Ürün grubu bazında stok politikamız vardır

Satılan Malın Maliyeti Bütçesi hazırlanmaktadır

Yatırım Bütçesi hazırlanmaktadır

Yatırımların geri dönüşleri hesaplanmaktadır

Proforma Gelir Tablosu hazırlanmaktadır

Nakit Bütçesi hazırlanmaktadır

Proforma Bilânço hazırlanmaktadır

Aylık satış bütçesi kontrol raporu hazırlanmaktadır

Aylık satış bütçesi ABC raporu hazırlanmaktadır

Üretim bütçesi kontrol raporu hazırlanmaktadır

Tesis bazında kapasite raporu hazırlanmaktadır

Satın alma bütçesi kontrol raporu hazırlanmaktadır

Kullanım bütçesi kontrol raporu hazırlanmaktadır

https://www.high-endrolex.com/36https://www.high-endrolex.com/36