Whatsapp ile İletişim WHATSAPP 534 279 53 83

Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

Progroup insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına Proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Yeteneği korumak ve tanımlamak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Firmalar artan bir şekilde anahtar insanları diğerlerinden ayırmaya çalışmaktadır.

Nitelikli İş Gücünü Topluluğa Kazandırma

Nitelikli insan gücü, bir işletmede ve bir işte, bir üretime bir projeye katılan, bu işin gerçekleşmesini sağlayan eğitimli iş gücüne denir. Daha ustalık ve eğitim gerektiren işlere nitelikli iş denir.

İnsan eğitimi ile insanın niteliğinin yükselmesi bireysel açıdan o kişiye gelir seviyesinin artması sebebiyle hayat refah seviyesinin artmasına, ülke ekonomisi açısından ise üretimin ve verimliliğin artmasına sebep olmaktadır. İnsan gücünün niteliğinin artırılması eğitim, beslenme, sağlık, istihdam ve konut alanına yapılacak desteklerle mümkün olacaktır. İnsan gücü eğitimi uzun dönemli bir yatırımdır. İnsan gücünün geliştirilmesi amacıyla istikrarlı ve uzun dönemli politikalar gereklidir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

Nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir.

Performans Yönetimi Sistemi

Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,

  • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
  • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
  • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı

Bilgi birikiminin ve kurum kültürünün ekibe yeni katılanlara aktarılması için sistemli çalışmalar yürütülür.

Paylaş

https://www.high-endrolex.com/36https://www.high-endrolex.com/36