Whatsapp ile İletişim WHATSAPP 534 279 53 83

Hizmetlerimiz

TURQUALITY Yönetim

Markalaşmanın Anahtarı TURQUALITY
Küreselleşmenin, etkilerini her anlamda göstermesi ve uluslararası piyasalarda entegrasyonu, serbest piyasa ekonomisi ve onun ayrılmaz bir parçası olan rekabetin, ülkelerin kalkınmalarında kilit rol oynamaya başlaması ile birlikte yeni bir ekonomik düzen ortaya çıkmıştır. İşte bu noktada Türkiye’nin bu yeni ekonomik düzen içinde rekabet edebilmesi için yeni bir vizyon programına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebepledir ki, devlet tarafından desteklenen ve “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile tasarlanan TURQUALITY programı güçlü global Türk markalarını geliştirerek, ülkemizin ihracatını arttırmayı “Türk Malı” imajı ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmeye misyon edinmiştir. TURQUALITY firmaları kurumsal finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılmasının ötesinde bir vizyon programıdır. Sadece Türkiye’nin değil Dünyanın da devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olarak öne çıkan TURQUALITY projesinin amacı ; şirketlerin tün süreçlerindeki verimliliği arttırarak onlara ulusal ve uluslararası rekabet avantajı oluşturmaktadır. PROGROUP Uluslararası Danışmanlık olarak PROTQ markasıyla TURQUALITY konuları kapsamında verdiğimiz hizmetlerle ; firmaların kurumsal alt yapılarını güçlendirerek, tüm süreçlerinde verimliliği arttırmaktayız. Ayrıca firmaların belirlenen performans unsurlarında yetkinlikleri arttırılmakta ve kabul edilebilir düzeye getirilmektedir. Dolayısı ile yapılan bu spesifik iyileştirmeler ile çok önemli rekabet avantajı elde etmeleri sağlanmaktadır. Bu hizmetlerimiz ile birlikte stratejik atılımlarını daha bilinçli gerçekleştirmişlerdir. Bizim için bilginin teşekkürü paylaşmaktır. TURQUALITY EĞİTİMLERİ

 • Turquality Yönetimi
 • Turquality Destekleri
 • Turquality Uzmanlık Programları


TURQUALITY ORGANİZASYONU

 • Turquality Komitesinin Kurulması
 • Turquality Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları
 • Turquality Aşamaları Takvimi


TURQUALITY OLGUNLUK SEVİYESİNİN ARTIRILMASI

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

 • Uzun Vadeli Marka Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Markaların Konumlandırma
 • Marka Planları
 • Marka Departmanın Organizasyonu
 • Marka Veri Yönetimi


Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Müşteri Yönetim
 • Satın Alma
 • Üretim Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Malzeme ve Bilgi Akışı
 • Kaynakların Planlanması ve Yönetimi
 • Maliyet Kontrolü


Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

 • Pazarlama Yönetimi
 • Müşteri Yönetimi
 • Satış Yönetimi ve Organizasyonu
 • Rakip Analizi


Ürün Tasarım/ Araştırma ve Geliştirme

 • Ürün Geliştirme Stratejisi
 • Araştırma ve Geliştirme yönetimi
 • Araştırma ve Geliştirme Metodolojisi


Finansal Performans

 • Aktif – Pasif Yönetimi
 • Rasyo Yönetimi
 • Gelir-Gider Yönetimi


İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Stratejisi ve Organizasyonu
 • İş Tanımları
 • Performans Yönetimi
 • Eğitim ve Yetenek Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi


Kurumsal Yönetim

 • Yasal Düzenlemeler
 • Pay ve Menfaat sahiplerinin Hak ve Çıkarları
 • Profesyonel ve Kurumsal Yönetim
 • Dijital Sinir Sistemleri Yapısı


Gastronomi (Sektöre Özel)

 • Operasyon ve Servis Yönetimi
 • Türk Mutfağı Yemekleri ve Kültürü


TURQUALITY / MARKA KABUL SONRASI PLANLAMA ve TAKİP

 • Stratejik İş Planlama Oluşturması ve Takibi
 • Harcama Evraklarının Düzenlenmesi ve Takibi
 • Gelişim Alanlarının İyileştirmesi

Paylaş