TR
|
EN

PROBUDGET

ANALİTİK BÜTÇE

Analitik bütçe, gelecek mali dönemle ilgili, harcamaların ve gelirlerin, istatistiklerin daha düzenli, güvenilir, tutarlı, analize ve ölçmeye elverişli şekilde tutulmasını sağlar.

Gelir ve giderlerin bütçelerde çok çeşitli şekillerde gösterilmesi mümkün bulunmaktadır. Örneğin sadece yapılacak giderler alt alta sıralanabilir, hangi kurumların eliyle bu hizmetlerin yürütüldüğü ayrı olarak gösterilebilir, devletin yaptığı giderlerin ekonomik anlamda ne ifade ettiğine göre bir ayrım yapılabilir, devletin hangi amaçlarla ne kadar gider yaptığı belirlenebilir. İşte tüm bunların bütçe sınıflandırmasıyla ortaya konulabilmesi mümkün olmaktadır. Giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistikliklerine ulaşılabilmesi için de bütçe kodlamaları geliştirilmiştir.

Özellikle kamu kurumları için büyük önem arz eder. Biz ProBudget kapsamında verdiğimiz analitik bütçeleme teknikleri ile sizlere yardımcı oluyoruz.

Sınıflandırma Yapısı
. Harcama ve Borç Vermenin Kodlanması
- Kurumsal Kodlama
- Fonksiyonel Kodlama
- Finansman Tipi Kodlama
- Ekonomik Kodlama
. Gelirin Kodlanması
. Açık \ Fazlanın Finansman Kodlaması